Adress, telefon, e-post

Telefon:

031-760 60 13

Mobiltelefon:

Henrik Abrahamsson:  0730 87 31 00

E-post:

info@bostadsventilation.com

 

Verkstad, lager, kontor:

Bostadsventilation i väst AB

Dumpergatan 2

442 40 KUNGÄLV