System

Frånluftssystem

Frånluftsventilation tar oftast in friskluft genom spaltventiler i fönsterkarmarna. Den varma förbrukade luften sugs ut genom frånluftsventiler i våtrum och genom köksfläkten. Dessa frånluftsventiler knyts samman i ett kanalsystem varifrån luften blåses ut genom en takhuv med hjälp av en frånluftsfläkt. 
 
Nackdelen är att friskluften tas in obehandlad, vilket medför kalldrag när det är kyligt ute. Det gör att man ofta stänger friskluftsventilerna, för att sedan aldrig mer öppna dem, vilket resulterar i att ventilationen upphör att fungera. Friskuften är inte heller filtrerad när den kommer in i bostaden. 
   

           
Till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system)

I ett FTX-system placeras friskluftsventilerna i vardags- och sovrum och frånluftsventilerna i bad, toalett och tvättstuga. I det här systemet tas värmen i den förbrukade ventilations-luften till vara, luft som annars skulle gå direkt ut
i kylan. 
  
Den uppvärmda inomhusluften passerar en värmeåtervinnare och används till att värma upp den kalla inkommande uteluften. På detta sätt sparas energi samtidigt som man får ett bättre inomhusklimat. Det är alltså möjligt att kontrollera både luftkvaliteten och den luftmängd som tillförs bostaden.

  
De balanserade ventilationssystemen har även effektiva filter som filtrerar bort damm och pollen som finns i uteluften.

  Vi arbetar med och installerar alla typer av system.

 Gå också in på  ventshoppen.se där hittar Du material till de olika systemen.

 

 

 

 

 

Sluta elda för kråkorna!

__________________

Om du bor i ett hus med självdragsventilation eller fläktstyrd frånluftsventilation är du beroende av vädret för att få en tillfredställande ventilation.

Dessa enkla system innebär också att den varma energirika inneluften går rakt ut genom väggen. Du eldar för kråkorna helt enkelt.

Med hänsyn till dagens energipriser och ovissheten kring den framtida utvecklingen är det dags att ta ventilationsfrågan på större allvar.